Odporność na choroby, skala 9o, newsletter, jeśli chcesz otrzymywać informacje o Nowościach, zapisz swój adres do naszego newslettera: 2015 Danko.
W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć.Posiada dobra odporność na choroby grzybowe.Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe, skala.Rdza wieńcowa.2 (wysoka).Jest to odmiana o średniej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie.Ziarno o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.Jantarka jest odmianą średnio późną.Polecana na późne zasiewy.Mączniak prawdziwy.9 (bardzo dobra rdza wieńcowa.6 (bardzo dobra rdza źdźbłowa.5 (bardzo dobra).Dlatego też odmiana ta jest przydatna do uprawy przez rolników, którzy produkują pszenicę na gorszych stanowiskach.
E-mail: Skontaktuj się z nami.
Wodzierady Wodzierady tel., fax.
E-mail: Skontaktuj się z nami).
Z uwagi na dużą tolerancję na zakwaszenie gleby, ma niższe wymagania glebowe.
Kalkulator, odmiana żółto ziarnista o wysokim potencjale plonotwórczym, ziarno o bardzo dużej gęstości, bardzo duża odporność na choroby grzybowe, dobry także na gleby słabe, Wysoka MTZ, WAŻniejsze cechy produktu: Skala 9 Średni plon.6 dt/ha, wysokość roślin 104 cm, mTZ.5 g, odporność na wyleganie.
Charakteryzuje się dobrą plennością we wszystkich rejonach uprawy pszenicy w Polsce.
Helmintosporioza.5 (bardzo dobra septorioza liści.5 (bardzo dobra centrala.Odporność na wyleganie.7 (dobra udział łuski.8, wymagania glebowe niskie, plon wg coboru, odpornoŚĆ NA choroby: Skala.Kolejną korzystną cechą jest bardzo dobra zimotrwałość (5,5 zapewniająca bezpieczeństwo uprawy na terenie całego kraju.W porównaniu do innych pszenic ozimych szczególnie wysoko plonuje na glebach słabszych (klasy IVa, IVb).Rdza źdźbłowa.7 (wysoka helmintosporioza.4 fin bonus (bardzo dobra septorioza liści.4 (bardzo dobra).Centrala, wodzierady Wodzierady tel., fax.Jest pszenicą chlebową, grupa A/B.