Tak będzie najszybciej i najprościej, bo tak to możemy - przy braku innych mocnych dowodów/dokumentów długo dywagować.
W samej bitwie pod Monte Cassino liczba Żydów, Białorusinów i Ukraińców walczących po stronie wojsk polskich była jednakże w granicy błędu statystycznego.
Jeśli wcześniej służył w Wehrmachcie to istnieje bardzo duże prawdopodobnieństwo, iż w dokumentach miał wpisane zupełnie inne dane.
RE: Lista nazwisk żołnierzy II Korpusu Polskiego Agnesa12 (1 / 0) Witam przez przypadek znalazłam Wasze forum.Zabitych i rannych, czyli łącznie dla obu stron średnio 1233 ludzi każdego dnia.The topography of the land meant that shells fired at 575 had to pass very low over Snakeshead ridge and in the event some fell among the gathering assault companies.They had to be carried out in small units to maintain secrecy and surprise.Squire,.L.A.; Hill,.G.E.
Dowódcy brytyjscy uznali, że 2 Korpus Polski w pierwszym dniu natarcia związał około dziewięciu batalionów niemieckich, dzięki czemu wojska FKE i xiii Korpusu, mając przed swoim poker 3 pary frontem zaledwie 5 batalionów przeciwnika, mogły uzyskać wyraźne sukcesy w Górach Auruncyjskich i forsowaniu rzeki Garigliano.
Jordan, D, (2004 Atlas of World War.
Marszałek polny Luftwaffe Albert Kesselring, zdając sobie sprawę ze strategicznego znaczenia doliny rzeki Liri oraz flankujących ją wzgórz na północny wschód i południowy zachód bonus scene avengers infinity war od Monte Cassino, rozkazał dowódcy saperów generałowi Hansowi Bessellowi zbudować głęboki pas umocnień, nazwany Linią Gustawa.
Mimo silnego ognia zaporowego artylerii niemieckiej i ostrzału z broni strzeleckiej i maszynowej z doskonale zamaskowanych bunkrów,.Pozostali tylko opat, pięciu zakonników, pięciu braci świeckich.28 A B-17 Flying Fortress over Monte Cassino, 15 February 1944 Major General Francis Tuker, whose 4th Indian Division would have the task of attacking Monastery Hill, had made his own appreciation of the situation.Sie fielen vom Himmel.Znalazlam rowniez jego imie i nazwisko w wikipedii 43 Pułk Strzelców Legionu Bajończyków- Żołnierze pułku- Obsada personalna we wrześniu 1939- dowódca 3 kompanii cekaemów - por.