Pro m prost zaklet závod, ke kterému mám respekt.
Od roku 2012 se v tréninku snažím zlepovat, pidávat, zrychlovat Prost hlavn kupedu.
Potkat naživo nkoho z DM je vždy zážitek a hrozná zábava.Bháním si jenom kompenzovala jiné vci.Už vím co se mi neustálmi bolestmi a nemocemi snažilo mé tlo íct.Léil jsem je od poloviny listopadu vlastn až do konce prvního tdne v lednu.Led pod liczby ktore najczesciej padaja w duzym lotku nohami se dal ignorovat a já rozvadov casino poker se prost kochal.Pi té píležitosti se mnou od oberstvení vybhl i Pavel (z Teamu nvpp se kterm se mi podailo prokecat celou druhou polovinu sport bonus knappschaft okruhu.As they say, it can get messy.
O umístní nelo, ale o asy.
Je mi to prost jedno.
Já si ovem stále nepipoutl.
Nechtlo pokraovat, ale já neposlouchal Po dlouhém rozjímání padlo konené rozhodnutí na neurito koním s njakm tžím tréninkem, vyí kilometráží a hlavn snahou si v bhu nco dokázat.
Vím, že by se pi pstu mly namáhavé innosti omezovat, ale nejsem peci žádné béko, ne?Tak to ale není.You may send it in via Whatsapp or email with subject Proof to Drive.Tak njak tuím, že já byl oproti tob po petení jet mírn.Doma a vlastn vude se sprchuji od poloviny léta studenou vodou, takže dalí plus pro tepelnou izolaci.Den druh úter 5:20 Budík nebyl teba, podailo se vstát dlouho ped ním.Sprchování studenou provádím ze zdravotních dvod, takové lehí otužování.Když jsem chtl pedbhnout dalí slenu tak na m koukla a hned pr, jestli nejsem Karel.